เกี่ยวกับเรา

บ้านสวนภูหงษ์รีสอร์ท ที่พักเชียงคาน มีความเข้าใจต่อผู้มาท่องเที่ยวเมืองเชียงคานอย่างแท้จริง  มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้นักท่องเที่ยวได้มีความรู้สึกเข้าถึงธรรมชาติโดยรอบบริเวณที่พัก เน้นบรรยากาศที่ร่มเย็น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาใช้เวลาพักผ่อนอย่างแท้จริง